1. หน้าแรก
 2. ALL PROMOTION

ALL PROMOTION

เงื่อนไขโปรโมชั่นการใช้โค้ดส่วนลดเพิ่ม (E - Coupon)

 1. รหัสคูปองส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามรายละเอียดสื่อโปรโมชั่น
 2. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าแบรนด์ Garmin, สินค้า Dyson, สินค้าแบรนด์ Coach, สินค้าแบรนด์ Jubilee, สินค้าแบรนด์ Fitflop, สินค้าประเภท นาฬิกา, และสินค้าประเภท เครื่องฟอกอากาศ สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 3. ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้, ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด, ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นได้
 4. สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง / การสั่งซื้อ / บัญชี E-mail
 5. ระยะเวลาโปรโมชั่น เป็นไปตามรายละเอียดของสื่อโปรโมชั่น
 6. กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
 7. คูปองแต่ละประเภทอาจจะมีจำนวนจำกัด Robinson Online ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคูปองให้กับผู้ที่สั่งซื้อสินค้า และรับสิทธิ์คูปองก่อน
 8. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากมีข้อพิพาทในเนื้อหา หรือการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ ให้ฉบับภาษาไทยมีผลบังคับใช้ และเป็นข้อสรุป หากเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ถูกตัดสินหรือตีความให้เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือบังคับใช้มิได้นั้น
 9. โรบินสัน ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีมีการใช้โค้ดผิดเงื่อนไข
 10. โรบินสัน ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ โรบินสัน ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข ส่วนลดสูงสุดของโค้ดส่วนลด

 1. MARBEAUTY รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / การสั่งซื้อ
 2. MARKIDS รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / การสั่งซื้อ
 3. MARHOME รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / การสั่งซื้อ
 4. MARFASHION รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / การสั่งซื้อ
 5. MARLUGGAGE รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / การสั่งซื้อ
 6. MARSPORT รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / การสั่งซื้อ
 7. MARSMALL รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท / การสั่งซื้อ

Terms & Conditions for Promotional discount code

 1. Electronic discount coupon code is according to details and information shown in promotional media
 2. Discount code cannot applicable with purchase(s) of powdered milk products and diapers, Mom, Kids & Toys products (baby detergents/baby cares/baby diapers), gadgets & electronics, Garmin, Dyson, Philips, Philips Avent, Coach, Jubilee, Fitflop, watches, luggage, air purifiers, all diapers products, pre-order precuts and non-participating merchandise
 3. Cannot be used as a discount for delivery fee, cannot be used to purchase discount card, cannot be changed or exchanged for cash and cannot be used in conjunction with any other discount codes or coupons
 4. The discount code is valid for one purchase per one order per one email address
 5. Promotional period is specified on promotional media
 6. In case there is a returned product(s) which causes the total purchase is lesser than the amount identified on terms and conditions, customer must return the discount in full amount
 7. Each type of code may be limited, Robinson Online reserves the right to give away the code on first come first served basis
 8. Terms & conditions are applicable to laws, policies, and regulations and under the legalization of the Kingdom of Thailand. It may be translated in other foreign languages with the sake of conveniences of the usage. In case there are any disputes or misinterpretations regarding the translations of these terms & conditions, the translations are considered disqualified.
 9. Robinson Online reserves the right to make the cancellation of order(s) in case of the misuse of the specified terms and conditions
 10. Robinson Online reserves the right to change or make substitutions of terms & conditions without prior notice
 11. In case there are any disputes caused by this promotion, committee’s decision is final and not subject to change

Terms & Conditions (for the highest amount using discount code)

 1. MARBEAUTY – Max.500.- discount / order
 2. MARKIDS – Max.500.- discount / order
 3. MARHOME – Max.500.- discount / order
 4. MARFASHION – Max.500.- discount / order
 5. MARLUGGAGE – Max.500.- discount / order
 6. MARSPORT – Max.500.- discount / order
 7. MARSMALL – Max.500.- discount / order