BIOTHERM Life Plankton Essence (Limited Edition) ขนาดมากขึ้นกว่าปกติขนาดมากขึ้นกว่าปกติ สัมผัสถึงผิวอ่อนเยาว์ลงร่วม 3 ปีใน 8 วัน ที่สุดแห่งการวิจัยกว่า 60 ปี นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันวิจัยของไบโอเธิร์มประสบความสำเร็จ ในการสร้างสรรค์เอสเซ้นส์ที่เข้มข้นด้วย LIFE PLANKTON™ ความเข้มข้น 5%

  • ความมหัศจรรย์เหนือความคาดหมาย เพื่อคุณภาพผิวที่ดีขึ้นประหนึ่งผิวกำเนิดใหม่ LIFE PLANKTON™ ESSENCE คืออัญมณีแห่งวงการวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
  • เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการมอบความอ่อนเยาว์ของ LIFE PLANKTON™ ESSENCE ห้องปฏิบัติการของไบโอเธิร์มสร้างแบบทดสอบแนวใหม่ขึ้น
  • โดยการให้ผู้หญิง 28 ราย ทา LIFE PLANKTON™ ESSENCE เป็นประจำทุกวันบนมือข้างหนึ่ง เป็นเวลา 8 วัน
  • แล้วถามผู้ตัดสินที่สวมผ้าปิดตาจำนวน 32 รายว่า “คุณคิดว่าเจ้าของผิวนี้มีอายุเท่าไร”
  • จากการสัมผัสผิวมือทั้งข้างที่ทาและไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ ก่อนและหลังแปดวันของการทดสอบ หลังจากแปดวัน
  • โดยการรับรู้ผ่านการสัมผัสของผู้ตัดสินที่สวมผ้าผูกตา ผิวมือข้างที่ทา ผลิตภัณฑ์อ่อนเยาว์กว่าอายุจริง ประมาณ 3 ปี
  • โดยในกรณีที่ดีที่สุดผู้ตัดสินรู้สึกว่า ผิวอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงถึง 13 ปี
  • ขนาด 200 มล.

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ประเภทของผิว
For All Skin Types
Facial Skin Care
Essence

ยังไม่มีรายละเอียดความคิดเห็น